Vårt tjänsteUTbud

Måleri

Byggservice

Fasad

.

Nyhet: ISO-9001, 14001 & 45001

Stadsmålarna Bygg & Fasad AB är ISO 9001 och 14001-certifierade. Detta ledningssystem är en internationellt utarbetad standard och regelverket med SWEDAC’s ackreditering. Genom årliga revisioner uppdaterar bolagets arbetssätt kontinuerligt för att bli ännu bättre, vilket leder till en bättre slutprodukt för våra kunder!

Certifikat för Våtrumsmålning

Stadsmålarna Bygg & Fasad AB är nu MVK-certifierade för Våtrumsmålning.

.

REFERENSprojekt

.

.

.

Har du ett projekt för oss?

Tveka inte på att kontakta oss!

.