Faktura adress Stadsmålarna Bygg och Fasad AB


Alla fakturor till Stadsmålarna skickas till vår inläsningscentral.
För smidigare och snabbare hantering skicka gärna PDF-fakturor till:

Fakturaadressen måste stå i PDF-adressen:
hvd3031@pdf.scancloud.se

Fakturaadress:

Stadsmålarna Bygg & Fasad AB
FE1487-3031 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Org.nr:556419-5427
Vat.nr:SE556419542701

EDI:
GLN: 7365564195429 

Krav på fakturainnehåll

Minimum för att en faktura ska godkännas ska minst nedanstående information finnas:

  • Endast en faktura inkl. bilagor i varje fil
  • Eventuell text i mailet kommer inte att bli läst, då tjänsten är automatisk
  • Fakturareferens måste anges
  • Märkning: Ordernummer
  • Vid omvänd byggmoms anges vårt momsregistreringsnummer: SE556419542701, och
    texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”

För administrativa frågor: info@stadsmalarna.se

Besöksadress. Övrig post skickas till:
Stadsmålarna Bygg och Fasad AB
Sollentunavägen 55
191 40 Sollentuna